“Kvar er det blitt av dei notata eg tok..?”

Facebook

Deler mest retta mot bedrift på Facebook

Instagram

Følg for å få tips og triks med kvardagsteknologi

Blog

Les siste saker, tips og triks frå bloggen.

LinkedIn

LinkedIn profil med CV og erfaring

Kva driv Endre Praksis på med?

Hei der! Er du òg lei av å slite med overfylte vesker, notatbøker som forsvinn og papir som alltid ser ut til å havne på feil stad? Då er du ikkje åleine – eg har vore der òg! 

Eg utvikla digitale planleggjarar som ikkje berre hjelper deg med å organisere livet ditt, men som også gjer det enkelt å vere miljømedvitne ved å bli kvitt med unødvendig papir.

Alle filer eg lagar passer bra til Good Notes på iPad og Remarkable ettersom dei har ein del hyperkoplingar i seg.

 

Eg jobber først og fremst i skulen, Endre Praksis er ein stad eg brukar til å dele digitale inspirasjonar, filer og annet som blir til undervegs. Føl meg gjerne på Instagram for å få tips, triks og tilgong på testfiler.

 

Korleis blir dei til? 

Alle planleggjarar (og andre filer) eg lagar, startar med til eige bruk. Enten til læraryrket, eller privat. Først lagar eg prototypar, tester dei, modifiserer og finpusser, lagar hyperlenkjer og henter inn tilbakemeldingar før eg legg dei ut for andre. Kvar planleggjar ligg svært mange timar i, så eg tar derfor ein liten sum på nettbutikken. Eg har ikkje tilgong grafiske designere og redaktørarar, så skulle du finne noko som ikkje er rett, gi meg ein lyd så skal eg sjå om eg får ordna det og sender deg oppdatert fil. 

 

Ved siden av dette, så deler eg ein del tips og triks med kvardagsteknologi. Føl meg gjerne på Instagram. 

 

Instagram

Følg for å få tips og triks med kvardagsteknologi

Andre tenester

Rådgjeving og opplæring privat

Så mykje å velje mellom, lett å velje feil. Kanskje du treng å sette opp podens digitale dings, eller berre litt påfyll?

Kjøp av IT utstyr

Med tilgong på over 14 000 varer kan eg skaffe deg det du treng, etter at vi har diskutert kva trongen er sjølvagt.

Foredrag

Har holdt ei rekke med foredrag, om mellom anna One Note, Escape Room, Office365 og foreldreinnstillingar

Rådgjeving og opplæring bedrift

Ender det opp med tilfeldige løysingar som kun løyser isolerte utfordringar? Eller kanskje ein er avhengig av enkelttilsette?

iMO-learn

Som den første i Noreg som starta med iMO-learn driv eg med sal og opplæring i dette spanande læringsproduktet.

Sal av interaktiv skjerm

Interaktive skjermar med ekstra smartness frå i3Technologies. Feil merke? Berre gje meg ein lyd. Stort utval