Utbrytarrom i One Note

Bli med i Facebookgruppa “Utbrytarrom i One Note” – få gratis planleggar i One Note!

Alle nye medlem kan laste ned den digitale lærarplanleggaren for 2020/2021 gratis som velkomstgåve. Tips gjerne ein kollega!

Du finn den ved å trykke på Facebook-ikonet under

Kva er utbrytarrom i One Note, betre kjent som Escape Room?

Kven likar ikkje eit morosamt utbrytarrom? Det har lenge vore i underhaldningsbransjen, men kvifor ikkje i undervisning? One Note utbrytarrom er ein virtuell rømning der elevane interagerar med ei historie og må løyse oppgåver for å kome seg vidare i historia.

Med utbrytarrom kan elevane kollaborere, tenkje kritisk og kreativt eller kommunisere i lag for å løyse oppgåver for å spelbar læring. Alle utbrytarromma vi lagar er bygd opp etter kompetansemål frå Fagfornyelsen. Ved siden av å vere svært faglege, opplever elevane det som spennande og morosamt, samtidig som det er lærerikt. Perfekt for å la elevane vise kva dei kan!

Alle kursa inneheld video om korleis du lastar dei ned, opnar opp fila og deler. Einaste spesifikasjonen du treng å tenkje på er at du har ein Windowsmaskin med lisensiert (betalt) versjon av One Note på.

  1. Lett å sette i gong (trenger ingen fysiske gjenstandar som låsar og boksar
  2. Fokus på kompetansemål etter Fagfornyelsen
  3. Kan settast i gong raskt
  4. kan enkelt nyttast indidviduelt eller i grupper, eller heimeskule
  5. Elevane trenger ikkje konto
  6. Kan enkelt delast med QR kode eller lenkje.

Viktig informasjon før du kjøper

Du kjøper ei fil som er pakka ned til .ONEPKG format. Kort forklart er dette ei “zippa” One Note fil. For å opne den MÅ du sitte på ei windowsmaskin med lisensiert versjon av One Note (betalt versjon/One Note 2016). Dette er den einaste måten å opne opp igjen fila. Forsikre deg om at dette er på plass før du kjøper!

Lager du utbrytarrom og ynskjer å bidra?

Her får alle bidra. Om du brukar mykje tid på å lage dine eigne utbrytarrom og ynskjer å gjere dei tilgjengeleg for at andre, ta kontakt så finner vi ut korleis vi kan samarbeide.

Sjå utval av filer og korleis distribuere deiNår du kjøper ei fil vil du etter at transaksjonen er gjort få tilgong til ei nedlastingsfil. Når du laster ned denne fila finner du fasit og nedlastingslenkje til One Note fila. Vi gjer oppmerksom på at fila kjem i .ONEPKG format. Det vil kun sei at den er zippa ned. For å zippe den opp dobbeltrykker du på fila på ei windowsmaskin med lisensiert versjon av One Note på. Fila vil så pakke seg. Pass på å plassere den i One Drive eller anna skylagring for å kunne dele den med elevar.

For å dele: Gå til fil – deling – delingskopling. Deretter oppretter du ein visningskopling som du kan gi til elevane. Dei kan no gjennomføre utbrytarrommet.

Du kan betale med kort. Når du gjennomfører eit kjøp vil det bli sendt ein e-post til deg med nedlastingslenkje i tillegg. Du vil motta eit automatisk generert passord. Skulle du miste tilgongen til fila kan du alltid gå inn på http://www.endrepraksis.no, logge deg inn på “Min Konto” og finne kjøpa du har gjort.

Opplegga er sjølvsagt reklamefrie. Du kjøper ut ei fil som du kan bruke i di undervisning og kan sjølvsagt dele med elevar. Å gi vekk kopiar av fila vil ikkje vere greit. Endre Praksis AS kan etterfakturere for dette. Orsaken er at vi bruker lang tid på pr. fil, omtrent 8-10 timar, for at det skal vere mogleg å oppretthalde drifta er vi avhengig av kjøp. Endre Praksis AS startar produksjon av ny fil når inntekta frå førre prosjekt er dekkar utgiftene.

Tipsvideo om korleis du får tak i fila og to metodar for å dele den med elevar


Korleis gjennomføre kjøp og nedlasting?


Korleis opne opp One Note fila og dele den med ei lenkje i nettleser (obs: ikkje i app)

Fantastisk med ferdige One Note escape room. Det tar så lang tid å lage, men elevane synes det er så kjekt!

— Lærar i småskulen

Genialt med Escape Room i One Note! Elevane tar verkeleg ut det lille ekstra då det er så spennande og dei er nyfikne!

— Lærar på ungd.skule