Kva er utbrytarrom i One Note?

Meir kjend som Escape Room i One Note. Vi i Endre Praksis AS har vald å kalle det for Utbrytarrom rett og slett. 

Eit utbrytarrom er ein engasjerande aktivitet der eleven interagerar med ei historie og må løyse kodar og utfordringar ved å tenkje kreativt og fagleg for å identifisere informasjonen ein treng for å kome vidare. 

Utbrytarrom som ressurs kan engasjere og skape samarbeid, kreativitet, kritisk tenking og kommunikasjon. Ettersom det er ein digital aktivitet som er lett å iverksette gjer det enkelt å fasilitere engasjere “utanfor boksen” opplegg. 

Opplegga vi legg ut er kvalitetssikra med faglærarar i respektive fag og tema.

Vi er alltid på jakt etter nye produsentar, så om du likar å lage, eller har laga utbrytarrom i One Note, ta gjerne kontakt. 

 

1) Lett å sette i gong

2) Fokusere på det faglege, og koder er ein hårfin balanse

3) Lett for lærar å vurdere kva ein elev får til

4) Reiskap i One Note som engasjerande lesar gjev støtte

5) Ingen innlogging for elevane, og ingen data på avveie

6) Elevane finn det artig (er jo tross alt variasjon). 

Du finn rom på nettbutikken - føl linken under