(bilete henta frå: her)

Kor aktivt nyttar di bedrift rammeverket frå Udir, profesjonsfagleg digital kompetanse? Dei fleste eg har snakka med har aldri høyrd om den. Den er tross alt ikkje styrande... Det den derimot har gjort, er å trekke ut essensen frå læreplanar, st.meldingar, forsking og LK06. På ein stad.


(bilete henta frå: her)

Alle desse områda er det meint at ein skal tenkje rundt, i alle fag. Dette utgjer den 5. grunnferdigheita. 


Om desse elementa er ukjent, eller spennande, så vil eg svært gjerne prate med deg. 


---------------------------------------------------------

Winnies four stage Model of Self regulated learning:

1) Oppgåvedefinisjon

2) målsetting og planlegging

3) strategi

4) metakognitiv tilpasning

= motivasjonsfaktorar


"COPES" for sjølvregulering

1) Conditions

2) Operations

3) Procedure

4) Evaluation

5) Standards

= sjølvreguleringsfaktorar


---------------------------------------------------------