tips

På denne sida deler eg tips og triks eg sjølv nyttar i eigen undervisning, gratis sjølvsagt! Eg synes det er viktig at vi deler! Blir oppdatert etterkvart.

Under finn du heile galleriet med videoar Endre Praksis AS har lagt ut. Lik og del! 

Digital lærarplanleggar i OneNote for 2021 - 2022

I fleire år har eg digitalisert lærarplanleggaren min til OneNote. Orsaken er enkel, eg har den alltid med meg. Enten på mobilen, iPad, heime på Mac`n eller på Windowsmaskina på jobb. Mest av alt nyttar eg iPad`n som har penn som gjer at eg kan skrive i den, akkurat som den fysiske boka. Den største fordelen? Eg kan søke i boka. “Når var det vi skulle ha brannøving? Åja, då var det!”

For å enkelt dele den har eg valgt å lage ei delbar lenkje på Google Drive. Når du har kjøpt tilgong i nettbutikken vil du få tilgong til ein PDF med ei lenkje på. Trykk så på lenkja og du vil sjå “last ned” på ein blå knapp. Dette vil laste ned ei Onepkg. fil. Dette er rett og slett ei nedpakka OneNote fil. Når eg var ferdig å bygge lærarplanleggaren pakka eg den ned, slik at den du får tak i er “rein” og klar til bruk, uten mine skriblerier. 

Det einaste du må ha for å kunne opne den er ein lisensiert versjon av OneNote (2016/2013 versjon). Det er enklast på ei Windowsmaskin. Det fungerer ikkje å opne den på App-versjon. Etter du har pakka den opp så legg du den i OneDrive og du kan synkronisere den med App-versjonar som iPad, telefon og Mac. Den neste videoen viser steg for steg korleis, innhald og korleis eg brukar den.

Gå til nettbutikk for å få tilgong.

Lær å lage utbrytarrom i OneNote, word og Google Forms

Eg synes det er artig, og ikkje minst elevane, når dei får ein spelekjensle av å jobbe eller repetere. Derfor har eg valgt å bruke ein del utbrytarrom i OneNote som eg deler med dei. Her har eg gjerne oppsummering av det vi har lært. På ein måte er det som ein prøve, som ikkje kjennes ut som ein prøve. 

I OneNote er det enkelt å sette passord på inndelingane, og det er denne funksjonen vi skal utnytte.

Om du ynskjer å dra den enno litt lenger så kan ein passordbeskytte ei word-fil. Passordet kan då matche the ein har som svar på dei ulike romma i OneNote, eller andre stadar sjølvsagt! 

Eg pleier å passordbeskytte ei word-fil, laste den opp på TEAMS til elevane. Dei må så laste ned denne hemmelege word-fila. Når dei skal opne den opp treng dei passordet. Ein skal aldri undervurdere FOMO effekten og kor langt elevar er villig til å strekke seg for å finne ut kva som står inne i word-fila 😉 

I dei to første videoane så har eg brukt OneNote. Det er og ganske vanleg, og eigentleg ganske praktisk å bruke Google skjema / Google Forms. Her kan du ha sjølvrettande tester, som føles som utforsking og kodeknekking.

 

Tale til Tekst

Mange elevar slit med å skrive. Det setter ein stopper for kva dei kan formidle. La oss ikkje skape skuleleie taparar berre fordi vi ikkje tørr å bruke reiskap som kan hjelpe dei vidare! La oss vise dei reiskap som kan hjelpe dei vidare! 

Full forklaring til tale til tekst i Google Docs

Korleis bruke Tekst til Tale

Ovanfor såg du korleis du kan få tale til å bli til tekst. Denne videoen viser korleis du kan få tekst til å bli redigerbar som når du ynskjer å få tekst lest opp. Det spelar ingen rolle om det er ei bok, eller om det er tavlenotater eller eit skilt. Office Lens komprimerer all tekst, og gjer det redigerbart og mogleg å få lest opp.

Korleis dele utbrytarrom med elevar?

Enten du har kjøpt, eller laga utbrytarrom i OneNote må dei delast. Filene eg ser er i Onepkg. format. Det vil sei at dei er zippa/pakka ned. For å opne dei gjer du slik som med den digitale lærarplanleggaren. Under finn du ein video om korleis du deler dei med elevane. Der er to metodar eg pleier å nytte for å dele utbrytarrommet med elevane, desse viser eg under. Etterpå ligg filer til utbrytarrom som er ferdige. God fornøyelse.

Alternativ 1: Opprett delbar kopling som elevane jobber i. Elevane jobber då i nettleservarianten. Inn i mellom så synkroniserer dette litt seint, men då er det å trykke på oppdater som gjelder. Lurt om elevane skriver ned kodane for dei ulike inndelingane etter kvart i tilfelle dei må starte på nytt (skjer sjelden).

Alternativ 2: Er litt meir avansert, men gir den desidert beste brukaropplevinga for eleven. Her gir eg dei tilgong til heile boka i staden for. Eleven står då i One Note og jobber, etter å lasta ned boka eg ynskjer dei skal jobbe med.