Tenester

Kva gjer Endre Praksis AS på?

Veldig mange driv i dag med opplæring, uten å vere direkte tilknytt ein oppvekstsektoren dagleg. Eg er opptatt av at ein alltid må ha praksisaugene på for å forstå kva som faktisk fungerer, og kva som berre høyres eller ser bra ut.

I 2015, etter 3 år på barneskulen bytta eg sjølv ut læreboka med OneNote, papir og kladd til prosessorientert arbeid i skya, tankekart til Padlet og prøver til utbrytarrom. Elevane fekk lage skriftlege tekstar i norsk for så programere historia i Scratch for å visualisere den. Dei fekk skape eigne problemstillingar gjennom ein prosess, der vi alle viste at læringa skjedde underveis, ikkje til slutt. Det digitale vart eit reiskap og hjelpemiddel til å lære med, ikkje av!

I 2018 starta eg å jobbe gjennom Endre Praksis og deretter har det berre blitt meir. I dag har er det levert opplegg til UDIR, Escape Rooms til skulen, sal av reiskap til læringsrommet og utvikling av matematikkspel og ikkje minst møte med elevar og føresette gjennom Barnevakten.no.

I Endre Praksis AS har eg jobba tett saman med nasjonale og internasjonale selskap som pedagog med praksisforståing. Mellom anna som pedagog i Eduplaytion AS i utviklinga av matematikkspelet Numetry og DigLee med historieforteljing som pedagogisk verkemiddel og Ednology med STEM-læringsreiskap.

Er sertifisert gjennom Apple sitt eige program som APLS (Apple professional Learning Specialist).

Eg kan bidra med:

Opplæring i Office 365 og iPad

Er godkjent som APLS (Apple professional learning specialist i desember 2020) og mange år erfaring med bruk av Microsoft i skulen

 • Pages
 • Keynote
 • iMovie
 • Digitale tankekart
 • Film i undervisning
 • Prosessorientert metode i skya
 • Tale til tekst
 • Livsnær læring
 • kreativitet, kommunikasjon, kritisk tenking og kollaborering med iPad som reiskap
 • One Note
 • TEAMS

person holding world globe facing mountain

Freelance – pedagog til låns

I Endre Praksis har eg i fleire år leigd meg ut til andre selskap som “pedagog til låns”. Om du har eit prosjekt og treng ein pedagog med fokus på digital didaktikk og teknisk kompetanse, ta gjerne kontakt. Har mellom anna jobba for: