Tips når du lagar Utbrytarrom (Escape Room) i One Note.

Tenkte eg skulle samanfatte ein liten post om ting eg prøver å tenkje på når eg lagar faglege utbrytarrom i One Note. Elevar må trene på å finne informasjon i tekst. Erfaringa mi tilseier at det ofte er dei enklaste løysingane flest slit med å finne. Til dømes når ein må lese eit avsnitt grundig, […]