Endre Praksis AS skal vere konkuransedyktig på pris.

Sjekk med Endre Praksis AS først og opplys om kva du betaler, så skal eg gjere mitt ytterste for å matche tilbodet!


IMO-learn stol.

Er pr. i dag einaste forhandlar i Noreg av IMO-learn stolar. Desse er allereie solgt til skule. IMO-learn kjem frå i3technologies og er ein digital stol. Stolen kan kjøpast analog og digital. Den digitale versjonen kjem med bluetooth-kopling og ein rørslesensor som merkar kva veg du snur stolen. På denne måten kan ein nytte Learn Hub (same type programvare som notebook) til å lage oppgåver der borna nytter rørsle til å svare. Sjå på stolen som ein stor kontroll som aktiviserar elevane. 

I tillegg er eine sida skapt for at eleven kan gynge, ei anna side gjer at du sitter litt skrått og må aktivere hamstring og gluteusområdet. Så sjølv når bornet sitter er det kroppsleg læring. Når du setter stolane inntil kvarandre dannar dei ein sirkel. 12 stolar blir ein halv sirkel, 24 ein heil. Stolane veg 1,8 kg og er kjekke å leike med generelt. Det gjer det lett å skape fritt areal då dei er enkle å stable vekk.

Det er embodied learning. Ta kontakt om nærare informasjon, og sjå gjerne video under.

Er fohandlar for AV-partner. Spesielt på interaktiv skjerm og prosjektor. Andre ting kan og ordnast etter kontakt.

i3Touch sine nye interaktive skjermar er fantastiske, rett og slett. Her er det mykje interaktiv skjerm for pengane. Desse kjem i 2 seriar, Excellence og Premium. Ein kan få storleik frå 65 tommar, 75 tommar eller 86 tommar i begge seriane. Excellence serien er V-sence teknologi, medan Premium kjem med C-sene som er det same som er i smart-telefonar og tablets. Tenk på det som ein kjempestor IPad, med same touch-respons (premium). Den tåler opptil 20 trykkpunkt.

Sjå videoane under der dei ulike modellane blir forklart. Eg har som mål å vere svært konkuransedyktig på pris. Ta gjerne kontakt om pris så finner vi ut av det!

i3Touch kjem med mange gode løysingar for eit kreativt rom. Du kan ta i bruk interaktiv whiteboard uten tilkopling av maskin, søke på nett eller nytte integrerte filer du har lasta inn på tavla. Om ein lastar ned i3allsync programmet til di bærbare maskin, kan du enkelt kople maskina di opp trådlaust til tavla og tavla vil spegle datamaskina di og du kan velje om du vil bruke touchfunksjonen på skjermen eller ikkje. Fleire kan kople seg opp på skjermen på same tid gjennom i3allsync og du kan velje kva skjerm som skal bli vist. Full kontroll. Kjem med OneDrive, Google og dropbox, så om du nytter skybasert lagring har du enkelt tilgong til alle filene dine, uten å ta med eiga maskin. 

Best av alt. Den tåler alt! Skjermen er bygd for å ikkje bli ødelagt. Den er sprutsikker når det kjem til væske, tåler å få juling. Støtsikker, så du kan vere trygg på at skjermen ikkje blir ødelagt om den blir banka hardt på. Blir levert med 2 penner og hylle + veggfeste. Alternativ til veggfeste kan du bestille med oppheng med hjul. Den blir levert med elektronisk heve og senke funksjon som gjer det enkelt å tilpasse skjermen i høgde. Dette medfører enkel montering, mobil tavle. Så om bygget skal nyttast av andre, så går det an å sette tavlene inn på eit låst område. Ikkje minst, du trenger ikkje tenkje på om veggen tåler vekta og bruke timesvis på montering. 


Interaktiv skjerm


i3Touch Excellence:


i3Touch Premium


Optoma 4k 350 NITS

Kan bestillast i 65, 75 og 86 tommer.

Multi-touch interaktiv tavle med 4K UHD oppløsning og kan ha 20 trykk samtidig. Fantastisk for kollaborering. Kjem med anti-refleksjonsglas og god vidvinkel som er avslappande for auge. 

Innebygd driver for enkel tilgong til Google Drive og Microsoft One-drive. Kjem med AirShare funksjon som gjer det enklare for alle å kople seg på skjermen trådlaust. Gløym kablar. Tavla er rask tilgong til whiteboard og er forhåndsinnstallert med annoteringsreiskap.Vestel 75" Touch D-LED,4K,16/7,400 nits


Har IR touchskjerm og er eit godt alternativ til engasjerande undervisning og bedriftsverksemd. Legger til rette for interaktiv kommunikasjon og deling. Har temperert glas i skjermen. Kan fåast i 75 tommer og 86 tommer

Sjå her for meir informasjonEr forhandlar for E-bok tenesta Lesemeister

som tilbyr over 300 bøker på ein elevlisens, og talet aukar. Nyttar FEIDE til innlogging. Her er det mogleg å gjere quiz til bøker, spele inn stemme når du les. Er for 1. klasse til 7.-8, klasse, om dei er på skulen eller på ferie. Det er tydeleg nivåskilje, lett å sortere. Lærar kan lage eige "klassebibliotek" som elevane får tilgong til, eller dei kan velje fritt.

Forfattarnamn som: Lene Kaaberbøl, Einar Økland, Frode Grytten, Laura Djupvik, Karin Kinge Lindboe, Mark Twain, Turid Fosby Elsness, Øyvind Kvalnes. Ta kontakt om du ynskjer å vite meir. Kan og halde kurs i bruk av denne tenesten! Prosjektor

Gjennom AV-partner har Endre Praksis AS tilgong fleste typar prosjektorar. Ultra-portable, møterom, Short-throw, ultra short-throw, heimekino og tilbehør. Her må du ta kontakt så skal vi finne den som passer din trong best! Epson prosjektor med laser som gir deg 20.000 timar og null vedlikehald eller interaktiv for den beste "wow" kjensla, alt finnes!