i3cAir – når luft er viktig

kr 5000 eksl. mva og frakt frå Oslo

(Alle prisar er eksl.mva, og inkluderer frakt til Oslo. Frakt frå Oslo vil påløpe. Ved bestilling av 2 produkt eller fleire vil andre, lågare prisar gjelde. Ta kontakt).

 

Luft er viktigare enn vi tenkjer på!

i3CAIR er ein innandørs luftsensor som skapar gir deg høve å ha det betre i læringsrommet.

 

 

kr 5000 eksl. mva og frakt frå Oslo
SKU: 0009

Description

Kvifor?

Gjennom spreiinga av COVID-19 og andre luftbårne virus, montorere innandørs luftkvalitet er blitt livsviktig, for helse og miljø. i3CAIR er ei enkel løysing som sikrar at arbeidsplassen eller klasserommet er trygt ved å monitorere og rapportere om kvaliteten på luft inne. Er fullstendig integrerbart med i3TOUCH skjermar.

Korleis påverkar luftkvalitet miljøet?

Temperatur: Påverkar virus si spreiing og har naturleg påverknad på kor lett det er å arbeide. Influences virus infection rate and has an impact on performance in the classroom or workplace

Luftfuktighet: Viruspartikkel blir svært smittsome ved luftfuktigheit under 30% og over 55%

CO2: Ein brilliant faktor for luftkvalitet og seier noko om ventileringa i rommet.

Partikkel: Høge verdiar av partiklar kan lede til betre smitteforhold, ikkje berre Covid 19, men og andre sjukdommar.

 

Monitorer luftkvalitet og få beskjed!

i3CAIR tilbyr gir tilbakemelding, med historiske data. IT-systemet kan få oversikt over korleis forholda er i klasserommet.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “i3cAir – når luft er viktig”

Your email address will not be published.