Privat

Endre Praksis tilbyr

Opplæring
–  iPad
– Iphone
– Microsoft Office
– Diverse programvarer som er nyttige i kvardagen
– Rådgjevnad 
–  Kva burde eg velge etter kva trong?
– Informasjon om ulike løysingar som finnes innen IT og audio-visuelt utstyr
– Feilretting 
– Min digitale dings har slutte å virke (No Cure, No Pay)
– Sette opp digitalt utstyr (Audio og IT)
– Sal 
– Audio-visuelt utstyr
– Diverse utstyr til heimekontoret
 
 
 

Opplæring

Har lang erfaring med iPad, iPhone, Microsoft Office, Windows program, program for filmlaging på heimenivå og smarte måtar å jobbe på. Kanskje ynskjer du å få satt opp famileoversikt og skjermtid på bornet sin digitale dings?

Om du kjenner du ynskjer å auke kompetansen din hjelper eg deg gjerne. 

Pris pr. time: 650,- inkludert mva.

Rådgjevnad

Skal du kjøpe inn noko nytt digitalt? Kanskje ein TV, eller vurderer du prosjektor? Kanskje ny telefon, men er usikker på kva skilnaden er? Kanskje skal du sette opp ditt eige heimekontor, men er usikker på kva du treng? Kanskje skal bornet ditt få telefon og du ynskjer å sette opp familiefunksjon på Android eller iPone? 

Ta kontakt, så finn vi ut kva du treng som dekker ditt behov.

Pris pr. time: 550,- inkludert mva.

Feilretting

Har noko av det digitale slutta å virke? Kanskje treng du hjelp til å formatere ei maskin, eller telefon? Hjelper deg å feilsøke, finne ut kva som har gått gale, og i beste fall få det opp å virke eller sende deg på rett veg til kva du må gjere vidare.

Pris pr. time: 750,- inkludert mva.

Sal

Har gjennom AV-partner høve til å få tak i det meste innanfor AV (Audio Visuelt utstyr) til heimekontoret, enten det er lydplankar, web-kamera, prosjektor, store og små, eller avanserte trådlause lydsystem.

Provisjon av sal.