Enkeltståande føredrag i oppvekstsektor: 1500 eksl.mva kr. timen. Send førespurnad til post@endrepraksis.no på kva du kunne tenkje deg. Lista i produkt og tjenester er rettleiiande, men høvene er fleire. 


Service, oppdatering eller hjelp til bruk av Mac eller iPad: 520 eksl.mva pr. påbegynt time.


Kurs/føredrag om utvalgt emne privat: 1200 eksl.mva kr. timen. Avrunda til neste halvtime.


Modell som kjem: Pakkeløysing med revisjon av skulens praksis i bruk av digitale reiskap, framlegg til forbetring, implementering og oppfølging.