Privat

Endre Praksis tilbyr

– Sette opp barnekonto
–  iOS eller Android
– Skjermtid
– Oversikt
– Kontroll
Opplæring
–  iPad
– Iphone
– Microsoft Office
– Diverse programvarer som er nyttige i kvardagen
– Rådgjevnad 
–  Kva burde eg velge etter kva trong?
– Informasjon om ulike løysingar som finnes innen IT og audio-visuelt utstyr
– Feilretting 
– Min digitale dings har slutte å virke (No Cure, No Pay)
– Sette opp digitalt utstyr (Audio og IT)
– Sal 
– Audio-visuelt utstyr
– Diverse utstyr til heimekontoret
 
 
 

Sette opp barnekonto

Sett opp barnekonto på barnets digitale dings, enten det er iOS (Apple) eller Android (Samsung etc.). Få oversikt, styr apper, områder, nettsider og skjermtid. Har erfaring med å gjere det over nett, i videosamtale og. 

Privat: Pris pr. påstarta time: 650,- inkludert mva.

 

Opplæring

Har lang erfaring med iPad, iPhone, Microsoft Office, Windows program, program for filmlaging på heimenivå og smarte måtar å jobbe på. Kanskje ynskjer du å få satt opp famileoversikt og skjermtid på bornet sin digitale dings? Eller rett og slett å utnytte din digitale dings betre? 

Om du kjenner du ynskjer å auke kompetansen din hjelper eg deg gjerne. 

Privat: Pris pr. påstarta time: 650,- inkludert mva.

 

Rådgjevnad

Skal du kjøpe inn noko nytt digitalt? Kanskje ein TV, eller vurderer du prosjektor? Kanskje ny telefon eller nettbrett, men er usikker på kva skilnaden er? Ender du ofte opp med noko som er dyrare enn du treng? Kanskje skal du sette opp ditt eige heimekontor, men er usikker på kva du treng? 

Ta kontakt, så finn vi ut kva du treng som dekker ditt behov.

Privat: Pris pr. påstarta time: 500,- inkludert mva

Feilretting

Har noko av det digitale slutta å virke? Kanskje treng du hjelp til å formatere ei maskin, eller telefon? Eller kanskje selge den på bruktmarknaden? Eg hjelper deg å feilsøke, finne ut kva som har gått gale, og i beste fall få det opp å virke eller sende deg på rett veg til kva du må gjere vidare.

Privat: Pris pr. påstarta time: 750,- inkludert mva.

 

Sal

Har gjennom IT distributørar høve til å få tak i det meste innanfor AV (Audio Visuelt utstyr) til heimekontoret, enten det er lydplankar, web-kamera, prosjektor, store og små, eller avanserte trådlause lydsyste og rundt 14 000 andre IT relaterte produkt.

Privat: 6,5% provisjon av sal

 

Kan sjølvsagt betale med Vipps! 🙂