For Bedrift

Endre Praksis tilbyr

Opplæring
–  iPad
– Iphone
– Microsoft Office
– Digital synfaring på noverande situasjon
– Rådgjevnad 
–  Kva burde du velge etter kva trong?
– Informasjon om ulike løysingar som finnes innen IT og audio-visuelt utstyr
– Feilretting 
– Oppsett av kontoar, epost, programvarer som slutter å virke eller oppdateringar som manglar
– Sette opp digitalt utstyr (Audio og IT)
– Sal 
– Audio-visuelt utstyr
– Maskiner, tilleggsutstyr
– Diverse utstyr til heimekontoret, arbeidsområde etc.
 
 
 

Digital synfaring

Mange bedrifter tar seg ikkje tid til å vurdere dei digitale løysingane, og ender opp med at “at ein får det til å virke”.

Ofte gløymer ein av dei digitale løysingane må fungere, utan å vere personavhengig. Kva om du får nye tilsette? Kva om noko uheldig skulle skje? Kan bedrifta fortsette å fungere om enkeltpersonar forsvinn? 

Kan tilby digital synfaring og kome med innspel på tankar omkring di bedrift sitt oppsett og val av utstyr.

Pris digital synfaring: 1500,- eksl. mva reise for 2 timar.

 

Opplæring og rådgjevnad

Har lang erfaring med iPad, iPhone, Microsoft Office, Windows program, program for filmlaging på heimenivå og smarte måtar å jobbe på. Har hjelpt bedrifter å sette opp fungerande Office struktur, val av programvarer, arbeidsmetodikk slik programvarene faktisk ynskjer det, framfor “slik har det alltid fungert for meg”.

Enkeltkjøp av time: 2500,- eksl mva

Timepris etter avtale med di bedrift *

Oppsett eller feilretting

Har noko av det digitale slutta å virke? Kanskje sender ikkje eposten ut mail lenger? Kan det vere IMAP eller SMTP? Må domenet settast opp på nytt? Manglar det oppdatering? Må maskinvaren formaterast? Skal telefonen fungere som ein forlenga arm til kontoret? Fått nytt utstyr som du ynskjer skal settast opp på rett måte for å unngå etterarbeid? 

Enkeltkjøp av time: 2500,- eksl mva

Timepris etter avtale med di bedrift *

Sal av IT utstyr

Har gjennom IT distributørar høve til å få tak i det meste innanfor AV (Audio Visuelt utstyr) til heimekontoret, enten det er lydplankar, web-kamera, prosjektor, store og små, eller avanserte trådlause lydsyste og rundt 14 000 andre IT relaterte produkt. Tar ikkje provisjon av sal, men fakturerar for arbeidstid som startar på 0,5 timar.

Enkeltkjøp av time: 2500,- eksl mva

Timepris etter avtale med di bedrift *

*Avtale på 40 til 60 timar i året: 1200,- pr. time eksl mva og reise. Minimum fakturering pr. år er 36 000,- eksl. mva

*Avtale på 20 til 40 timar i året: 1600,- pr. time eksl mva og reise. Minimum fakturering pr. år er 30 000,- eksl. mva

*Avtale på 10 til 20 timar i året: 1800,- pr. time eksl mva og reise. Minimum fakturering pr. år er 20 000,- eksl. mva