————————————————————————————-Problemet er ikke tilgang på teknologi, men hva læreren kan gjøre for å sørge for at teknologien man har tilgang på kan gi en merverdi. Det fins mange myter, overdrivelser og misoppfatninger om hva som er skolens utfordringer i dag, ikke minst når det gjelder den økende digitaliseringen av skolehverdagen. Problemet er for eksempel ikke tilgang på teknologi, men hva læreren kan gjøre for å sørge for at teknologien man har tilgang på kan gi en merverdi. Les artikkelen til  Simen Spurkland og Marte Blikstad-Bales her.

---------------------------------------------------------------

Framtid, fornyelse og digitalisering. For å utnytte mulighetene digitalisering gir er det behov for stadig både mer spesialisert og bedre generell IKT-kompetanse i samfunnet. Les innslaget av Regjeringen.no her

---------------------------------------------------------------

Kjære norsk spillbransje, byråkrater og politikere som arbeider med utdanning eller kultur. Jobb sammen for tilrettelegge for lærere som vil ta i bruk norske spill i skolen som læringsverktøy og kulturprodukt!

Kjærlig hilsen,

Spillpedagogene (på vegne av alle som anser spill som verdifulle kulturuttrykk i vår samtid). 

Det største av mine tilbakevennende irritasjonsmoment når det gjelder arbeidet med å få spill inn i skolen, er alle de logistiske hindringene som gjør at det er få lærere som drister seg på å i det hele tatt prøve seg på spill i skolen. Dette er et problem vi har skrevet om før, og som vi har en rekke ideer til hvordan man kan håndtere. På Nordahl Grieg VGS er vi så heldige at vi har et dedikert spillrom, og det er etablert liknende løsninger andre steder som “rom for spill” på Goa skole i Randaberg. Likevel er vi langt unna at spillmediet et tilstrekkelig tilgjengelig som verktøy og kulturuttrykk som det bør være i skolen i 2018.

Les heile artikkelen her.

---------------------------------------------------------------

Ruben R. Puentedura presenterer det han mener er nøkkelelementen for å lykkes med å bringe teknologi inn i klasserommet. ---------------------------------------------------------------

Sir Ken Robinson om "how to avoid education`s death valley". The sarcasm in "leave no kids behind". Alt dei treng er næring og gode veksthøve, så vil dei vekse og utvikle seg! Inspirerande føredrag på TED - talk. Sjå det her.

---------------------------------------------------------------

Tankegangen "skule" oppstod for 3-400 år siden gjennom det britiske imperiet. Her administrerte ein eit imperium uten telefon, internett. Kun papir og blekk. Utdanning skulle skape mennesker som kunne fungere som det byråkratiske administrerande maskineriet. Skule hadde som siktemål å forenkle ein prosess. For at slikt skal fungere, må dei vere identiske. Ein kunne "lage" ei maskin (her; menneske) på New Zealand, sende til Canada, for å vere operativ med ein gong. Eit spørsmål er, har skulen forandra seg dei siste 3-400 åra? Kvifor produserer vi identiske mennesker til ei maskin (imperium) som ikkje eksisterer?

Det tok naturen 100 millionar år å få apen til å stå oppreist og bli Homo Sapiens.. Det tok Homo Sapiens 10.000 år å gjere kunnskap avlegs... Engasjement, sei "wow", heie fram læring er den avgjerande faktoren !

Endre Praksis AS tenkjer mykje av same tanken som mr. Sugata Mitra. Tenk å lage ein læringsarena der dei store og viktige spørsmåla blir stilt, og born får finne svaret upåverka av andre. Det handler ikkje om "kven som vant ein krig", men "korleis unngår ein krig", det handler ikkje om namna i vårt solsystem, men "korleis fungerer verdensrommet?". Det handler ikkje om "kva er oksygen?", men "kva skjer om alt oksygenet forsvinner?»

Mange vil tru at læraren er overflødig i eit slikt system, det vil han/ho aldri bli. Læraren skal fasilitere for at læring oppstår, slik at kreativiteten får blomstre, ikkje lære vekk det læraren kan.


---------------------------------------------------------------


Korleis unngår utdanninga sin død? Sir Ken Robinson deler nokon fantastiske tankar! Ein treng næring, og med næring er det vekst! Når det er vekst, må dei pleiast! Så går det av seg sjølv!


Aktuell informasjon