iMO-learn er eit kinderegg

Med nytenkenda løysing har ein funne ein effektiv måte å håndtere kjedelege timar. iMO-learn kan blir brukt analogt, eller digitalt for å stimulere hjernen og ha positiv påverknad i på læringsmiljøet. Oppmerksomhetsspennet og fokus held seg lenger.

iMO-learn er ein aktiv stol som promotere rørsle i klasserommet. Den kombinerar analoge og digitale eigenskapar som gir variasjon og fleire måtar å lære på.

Oppsettet ditt i klasserommet påverkar kreativitet og prestasjon. Dette veit du som pedagog. Med si unike form gir iMO-learn ergonomi og fleksibilitet som gir deg kreativitet i utforming av optimalt læringsrommet. 

© Bilete tatt og laga av Endre Praksis AS 

Aktiv sitting

Med si unike form gir iMO-LEARN aktive kropper mulighet til å røre på seg, sjølv når ein sit. Ein kan gynge, vugge framover eller sidelengs, eller sette den på skrå så ein aktiverer muskulaturen i lår og legg. Uansett korleis ein vel å sitte, er korsryggen aktivert og får røre på seg.

Leik og samarbeid

Stolane kan lett bli gjort om til fysisk aktivitet og samarbeidsoppgåver. Du får med hefte som gir 100 ulike aktivitetar og leikar du lett kan sette i gong med stolane.

Læring

Stolane kan enkelt brukast til analoge svaraktivitetar, eller ein kan kjøpe sensorar som kan nyttast i lag med stolen som gjenkjenner kva retning den står i, og sender svar på tavla. 

Vi veit at dette er vanskeleg å forstå. Sjå videoen under så ser du korleis du kan bruke stolen.

Endre Praksis AS er stolt over å vere den første i Noreg som leverte desse stolane. Har no levert hundrevis av stolar til skular, barnehagar og bibliotek i Noreg.
Endre Natvik
CEO i Endre Praksis AS.

Produktinformasjon, trykk under.

en_productsheet_imo-learn

 

Prisliste

Prisar pr. 27.august 2021

2800,-

pr. kube (eksl. mva og frakt*)

1750,-

pr. kube (eksl. mva og frakt*)

3300,-

pr. kube (eksl. mva og frakt*)

* Prisane inkluderer frakt til hovudlageret i Oslo. Frakt frå Oslo til di leveringsadresse vil kome i tillegg.

Det er mogleg å kjøpe med ekstra sett med 12 sensorar i tillegg for 10 500,- eksl mva og frakt.

Ofte stilte spørsmål

Det er på grunn av frakt. Inkludert i prisen er frakt til hovudlageret i Oslo. Når vi henter stolane til Noreg kjem dei på ein palle. Denne pallen betaler vi like mykje for uavhengig om det er 12 eller 24 stoler der då det er storleiken på pallen og vekt som koster. 12 stoler frå eller til utgjer knappe 24 kg, men pallen er lik.

Nei, men om ein vil bruke programvaren i3LearnHub (sjå link: https://www.i3learnhub.com) som i3Technologies har utvikla til å virke i lag med stolane, og gjere stolane til “svarknapp” treng ein sensorar. Men det er mykje moro med stolane uten sensor!

Sensorane brukar bluetooth til å kommunisere. Når det blir for mange einingar med bluetooth så kan det gå utover maskina sin eigenskap til å lese informasjonen. Derfor er 24 stolar og 24 sensorar ikkje å tilrå.

Erfaringa viser at stolane fint passer til dei eldste barna i barnehagen eller yngste (1.-4) i skulen.

Absolutt ikkje! Desse stolane passer godt der born skal sitte, men har trong for å røre på seg. Kanskje på eit bibliotek? Eller sjukehus?

Tilbakemeldingar

"Det er kjekt at elevane kan røre på seg, når dei sitter. Det er mange som har stor trong for det."
Lærar på 1.-4.
"Stolane falt i god smak i barnehagen. Dei bygger hytter, vi har språkleikar og teljeleikar. Barna er ikkje skapt til å sitte i ro"
Styrar i barnehage
"Vi har brukt dei mykje til små rørisar i klasserommet. Det er enkelt når inventaret lett kan bli aktivitet"
Lærar 1.-4.
"Dette var genialt på biblioteket. Ungane sitter og gynger, ligger på magen og får ut ablegøyene, samtidig som dei sit og les"
biblotekar
Develope