i3cAir - når luft er viktig

Luft er viktigare enn vi tenkjer på! 

i3CAIR er ein innandørs luftsensor som skapar gir deg høve å ha det betre i læringsrommet.  

Kvifor?

Gjennom spreiinga av COVID-19 og andre luftbårne virus, montorere innandørs luftkvalitet er blitt livsviktig, for helse og miljø. i3CAIR er ei enkel løysing som sikrar at arbeidsplassen eller klasserommet er trygt ved å monitorere og rapportere om kvaliteten på luft inne. Er fullstendig integrerbart med i3TOUCH skjermar.

Kva så?

Korleis påverkar luftkvalitet miljøet?

Temperatur: Påverkar virus si spreiing og har naturleg påverknad på kor lett det er å arbeide. Influences virus infection rate and has an impact on performance in the classroom or workplace

Luftfuktighet: Viruspartikkel blir svært smittsome ved luftfuktigheit under 30% og over 55% 

CO2: Ein brilliant faktor for luftkvalitet og seier noko om ventileringa i rommet. 

Partikkel: Høge verdiar av partiklar kan lede til betre smitteforhold, ikkje berre Covid 19, men og andre sjukdommar. 

 

Monitorer luftkvalitet og få beskjed!

i3CAIR tilbyr gir tilbakemelding, med historiske data. IT-systemet kan få oversikt over korleis forholda er i klasserommet.