Linjal, passar og trekantlinjal

Nyt det å bruke analoge reiskap på digitale flater for å optimalisere teikningane dine

Fysiske reiskap på digitale flater

Å kombinere inspirasjon, innovasjon og interaktivitet på same tid kan kan du optimalisere læring. Det at vi jobber meir og meir digitalt, betyr ikkje at alt vi skal gjere, er digitalt.

Enkelt og effektivt

Lærarar kan nyte å bruke tradisjonelle, fysiske målereiskap direkte på skjerm med i3Learnhub sitt tavleprogram for å lage presiste teikningar og målingar. Programmet og skjerm fangar opp at du set på reiskapet og lar deg bruke det, rett på skjermen.

Fordelar i læringsrommet

Sjølv om alt blir meir digitalisert, skal ein aldri undervurdere effekten av fysiske reiskap. Hugs at det er desse reiskapa elevane skal bruke etterpå. Det å sjå lærar modellere skapar betre læring. Elev kan enkelt følgje, snu og rotere slik du viser.