Framside

Endre Praksis

Pedagog til låns – didaktisk, pedagogisk og digital kompetanse

Kva gjer eg?

Tilbyr rådgjevnad innen pedagogikk, didaktikk og metode, med fokus på lang praksiserfaring frå klasserommet for å gjere læring praksisnært, relevant og morosamt.

Er utdanna lærar, med spesialisering innen pedagogikk, IKT, norsk, matematikk og kroppsøving. Har jobba på fleire prosjekt som pedagog til låns.

Endre Praksis kan levere pedagogiske tenestar og digitalt læringsreiskap, frå interaktive skjermar, robotar til den aktive og dynamiske stolen iMO-learn som vi var først ute med og satsa på i Noreg


Endre Praksis AS kan

Vere pedagog på ditt prosjekt

Pedagog til låns for ditt prosjekt. Vi har fokus på praksis sin relevans, slik at ikkje alt blir med tanken, men faktisk fungerer i praksis.

Opplæring i bruk av digitale reiskap

Endre Praksis har vid kompetanse bruk av digitale reiskap som til dømes APL-sertifisering frå Apple og lang erfaring med Microsoft i skulen

Tilby ei stor mengde STEM-læringsreiskap

Samarbeidar med AV-partner innen audiovisuelt utstyr som interaktive tavler og Ednology med utstyr som skapar god STEM-læring


Jobber mellom anna med

Matematikkspelet Numetry

Pedagogisk ansvarleg

digLEE

Pedagogisk historieformidler for spelbasert læring

Ednology

Leverer STEM-basert læringsreiskap

Barnevakten

Digital føredragshaldar om barn og bevisst mediebruk

Ta kontakt om du treng pedagog til ditt prosjekt

Processing…
Success! You're on the list.