-med digitale dingser

Mål

Hjelpe andre å bruke, lære om og jobbe smartare med digitale reiskap som er rundt oss i kvardagen.

 

Endre Praksis AS kan

Lage foredrag

iPad, Microsoft Office, One Note, iMO-Learn eller andre ressursar di bedrift nyttar. Gjennom tett dialog kan eg lage foredrag, og halde det. Kun for bedrift.

Rådgjevnad og sal av IT og AV utstyr

Kan sparre med deg så du får det du treng til ditt bruk. Er forhandlar av både nytt og brukt utstyr. Tilgong på over 14.000 varer innen IT, AV og kontor. Privat og bedrift.

Lager og held foredrag

school themed flatlay

Treng du eit foredrag med bruk av digitale reiskap?

Ta kontakt så kan vi sjå om eg kan lage eit for deg. Har lang erfaring med Teams, One Note, Office365, iMO-learn og iPad, samt alle program som føl med. 

Har mellom anna laga

Barnesikre digitale dingser for Barnevakten.no

Lære og lære med One Note for Oslo Dysleksi

Spelbasert læring for Matematikkspelet Numetry.

Office 365 i undervisning

Har jobba i det private og skulen med Office 365 som reiskap i mange år. Nyttar spesielt mykje TEAMS og One Note i eiga undervisning, som administrativt reiskap og undervisning som for eksempel “klassenotatboka”, “Utbrytarrom” og tilrettelegging for lesevanskar i One Note

IT og Audiovisuelt utstyr

brukt grøn elektronikk

Skal du gå til innkjøp av IT eller Audio Visuelt utstyr?

Svært ofte ser eg det blir handla ukritisk. Ein har ikkje tenkt på korleis utstyr skal komplimentere kvarandre, eller har ikkje oversikt over kva som finnes. Eg sparrar gjerne med deg så du får det du treng no, og for framtida. Har ordne både nytt og brukt utstyr. 

Nytt eller brukt IT utstyr

Er forhandlar av IT og kontorutstyr. Kan få tak i over 14.000 varer. Ynskjer dialog med deg først, enten det er bedrift eller privat, for å forstå kva du er ute etter. Har avtale på ein del kvardagsteknologi som er brukt og til svært reduserte prisar.

 Bur du nærme kan eg hente og levere, hjelpe deg med å sette det opp, opplæring i bruk

 

 

AV utstyr

Er forhandlar av Audio Visuelt utstyr gjennom AV-partner. Om det er trong for interaktive skjermar, mindre reklameskjermar, trådlause møterom så kan eg hjelpe deg å finne det du treng. Har gode prisar då det er kort veg frå produsent til kunde. 

Trykk under for å sjå utvalde varer. Finn du ikkje det du ser etter, ta kontakt.

Ta kontakt kva vare du er ute etter då eg kan ordne dei i ulike kategoriar.

Angåande brukt utstyr kjem i ulik brukskategori.

Basic: Fungerer som det skal. Kan vere synleg at det har vore brukt, og er gjerne eldre enn Pro kategori. Batteri er testa og godkjend og har kapasitet på minimum 85%. Tilrår Basic for dei som ikkje har trong for det nyaste.

Pro: Kvalitet og utsjånad, ikkje prega av stor slitasje. Ved feil blir maskin byta ut med same eller tilsvarande. For batteri er kapasitet minimum 90%.

Gaming: Stasjonær eller bærbar. Er satt opp og testa mot dei mest populære spela. Er ein fin inngongsnøkkel til gaming. Er topp produkt som har vore i bruk. Er testa for Minecraft, Fortnite, League of Legend, Overwatch, Roblox og WOW.

Aktiv læring

Er forhandlar av den aktive stolen iMO-learn. Var den første i Noreg som starta å selge den. Levert til skular og barnehagar siden 2019.

Kan halde opplæring og kurs i bruk

Kva er iMO-learn?

Med nytenkenda løysing har ein funne ein effektiv måte å håndtere kjedelege timar. iMO-learn kan blir brukt analogt, eller digitalt for å stimulere hjernen og ha positiv påverknad i på læringsmiljøet. Oppmerksomhetsspennet og fokus held seg lenger.

iMO-learn er ein aktiv stol som promotere rørsle i klasserommet. Den kombinerar analoge og digitale eigenskapar som gir variasjon og fleire måtar å lære på.

Oppsettet ditt i klasserommet påverkar kreativitet og prestasjon. Dette veit du som pedagog. Med si unike form gir iMO-learn ergonomi og fleksibilitet som gir deg kreativitet i utforming av optimalt læringsrommet. 

Om du har nokon spørsmål

Føl meg gjerne på sosiale medier. Legg ut tips kvar veke