Kva er iMO-LEARN?

Eit tilskot for å auke aktivitet og leik Med iMO-LEARN får du nye måtar å sitte på. Dette er like mykje ein stol som det er eit læringsreiskap. Ettersom stolen har utforma slik den er, kan ein sitte på ulike måtar, frå å gynge, til å aktivere beine for å ikkje skli av. Det føl […]

Copy – paste like a pro

In this short post I want to show you how you can copy and paste, you know, when you find a sentence or image and press CTRL V to paste it.. You have done it wrong all your life.  Did you know that CTRL V only paste the last thing that was copied? See the […]

Tips når du lagar Utbrytarrom (Escape Room) i One Note.

Tenkte eg skulle samanfatte ein liten post om ting eg prøver å tenkje på når eg lagar faglege utbrytarrom i One Note. Elevar må trene på å finne informasjon i tekst. Erfaringa mi tilseier at det ofte er dei enklaste løysingane flest slit med å finne. Til dømes når ein må lese eit avsnitt grundig, […]