Posted on Leave a comment

EDB i klasserommet? Endre Praksis har børsta støv av e-kursportalen sin!

Kanskje du hugsar tilbake når det var noko som var EDB kurs? Vi gjekk, nervøse bortover fordi vi skulle lære “elektronisk databehandling”. Det var rett og slett lite givande, pedagogisk sett. Og gav i alle fall ikkje noko særleg meirverdi til elevane.

Eg trur faktisk EDB-kursa er litt av orsaken til at mange den dag i dag trur at datamaskina kan bli ødelagt og eksploderer om du trykker litt feil og dermed vegrar seg. For det kunne faktisk skje før, eller, den som holdt kurset trudde det.

Endre Praksis har laga sitt eige EDB kurs for pedagogar. E-kurs om korleis du kan bruke digitale reiskap på ein fornuftig måte i klasserommet og til eigen bruk. Steg for steg, og med ein plan.

Du finn e-kursportalen på denne sida: https://pedagogiskekurs.teachable.com/.

I lang tid har det vore produsert videoar i Endre Praksis, nokon veldig korte og små, andre lenger. Nokon omfattande, nokon berre praktiske. No har vi børsta støv av dei, testa dei på andre, gjort endringar basert på tilbakemeldingar, pynta på dei, lagt til effektar slik at dei fungerer enno betre som forklaringsvideo.

E-læring er kome for å bli.

Så langt ligg det video om TEAMS, OneNote, digitalpedagogisk didaktikk og teori, snarvegar i Chrome, digital lærarplanleggar i OneNote for å nemne noko.

Konseptet er enkelt: Kvar mnd. kjem det ein ny kategori ut. Neste er “snarvegar alle pedagogar MÅ kunne på tastaturet”. Alle videoane kan ein få tak i med eit enkeltkjøp.

MEN: Det kunne blitt ganske dyrt i lengda? Derfor er det mogleg å abonnere på heile kursportalen. Når ein video har vore ute i ein mnd, blir den lagt til her:

Pr. november 2020 er der 7 kurs: Grunnleggande TEAMS og OneNote, Presenter10, Digital didaktikk og teori, Triks og tips med OneNote, Lær planleggingsreiskapet til UDIR, 10 tips for meir effektiv kvardag i Chrome og digital lærarplanleggar (nedlasting). Totalverdi på over 10.000,-.

Enkel regel. Har kurset vore på framsida i ein mnd, blir det lagt til under “abonner på heile kursportalen” etterpå. Abonnerer ein på den, får ein tilgong til alt. Enkelt og greit. For å gå direkte til dette kurset, trykk HER!

Fordi eg synes det er litt artig, vil det alltid ligge små, lure hint rundt omkring på nettsida. Oppdager du dei vil du kunne få avslag på enkelte produkt. Den første, den skal vere ganske grei. Men den neste, den blir vanskelegare… Du finn det første hintet her.

I tillegg vil eg tilrå deg å legge igjen e-posten din på www.endrepraksis.no. Eg har ein tendens til å kome med eit par alt for gode tilbod i ny og ne.

Følg YouTube-kanalen for gratis videoar om tips og triks til klasserommet ved å trykke HER!

Om du framleis er litt skeptisk, sjå gjennom denne videoen om kva innhald det er pr. november 2020.

Posted on Leave a comment

3 gratis e-kurs til dei første 500

Endre Praksis jobber vidare med e-kursportalen om bruk av digitale reiskap i undervisning og opplæring.

Dei fleste kursa er skular og barnehagar som har hatt spesifikke ynskje, vi har laga e-kurs som alle tilsette har fått tilgong til. Etterpå arrangerte vi oppfølgingswebinar. Vi kalla det omvendt kompetanseheving ettersom modellen baserer seg på omvendt undervisning / flipped classroom.

Målet er å bygge opp ein portal, med autentiske kurs som tar føre seg korleis ein kan jobbe med digitale reiskap i oppvekstsektoren. Så langt har vi kurs på Teams, OneNote, digitalpedagogikk og modellar, Presenter10 for Prowise-skjermar og barnesikring av bornets “dings”. Alle desse er testa på sluttbrukar og gjennomført som skildra over. Dette er større kurs som passar for ein heile organisasjonen.

Inn i mellom har vi laga litt mindre e-kurs som har vore meir tilsikta enkeltpersonar. Eksempel på dette er korleis bruke nettlesaren Chrome på ein effektiv måte, tips til å lage artige oppgåverom i OneNote, programvare for aktiv uteundervisning og idear til korleis ein kan lage levande, dynamiske årsplanar med innebygde ferdige opplegg.

Desse mindre kursa gir vi vekk til dei første 500 no. Dei som har lagt igjen e-posten sin på www.endrepraksis.no har allereie fått tilbod, men der er framleis ledige plasser igjen blant dei 500 tilgjengelege. Dei ligg under ein samleserie med Tips og triks

Du finn gratistilbodet ved å gå inn på heimesida til Endre Praksis på www.endrepraksis.no og enten skroller deg heilt ned på sida (sjå bilete) og trykke på “få tilgong til tre gratis e-kurs”,

Alternativ 2 er å gå til fana “tips og triks” (sjå bilete). Der ligg og ein ny og forbetra versjon av den populære digitale lærarplanleggaren som er bygd opp for OneNote. Denne er sjølvsagt òg gratis!

Kva ynskjer du hjelp til? Vi kan lage e-kurs om det. Skriv gjerne til post@endrepraksis.no eller kommenter i innlegget.

For å få tilsendt tips, triks og gode tilbod først, hugs å legg igjen e-posten din på www.endrepraksis.no

Posted on Leave a comment

Omvendt undervisning i skulen og korleis kome i gong!

Forrige innlegg om omvendt undervisning gav mange tilbakemeldingar. Det var veldig hyggeleg, så eg føl opp med eit nytt innlegg. Er kanskje litt dårleg gjort å kome med det på ein fredag, men om fleire er som meg, så bruker ein ofte helga til å bli inspirert etter ei travel veke. Du finn innlegg 1 her:

https://endrepraksis.no/2020/09/16/omvendt-undervisning-for-effektiv-laering-i-skolen/

Dette innlegget skal handle meir om korleis kome i gong, og framleis litt om kvifor omvendt undervisning faktisk er så genialt.

Om du er typen som heller liker å sjå video, bruk gjerne 5 minutt på denne lenkja (obs: er engelsk):

  1. Det er kostnadseffektivt:

Med blanda læring kan ein forbetre læringsutbyttet heile tida. Om nokon ikkje er tilstade, og ein må planlegge for korleis ein skal oppdatere eleven, stykke opp undervisninga for å sikre at alle heng skjer automatisk fordi materialet er klart. På med headset, sett deg her så kjem du tilbake etterpå.

  1. Alle er førebudd

Alle på same stad, iallefall meir enn ved tradisjonell undervisning, når dei er saman. Ein har henta minimumkunnskap i sitt tempo og møter førebudd.

  1. Tilgong kvar som helst, når som helst

Nokon lærer best klokka 09.00, andre etter 17.00. Nokon har aktivitetar måndag, andre har aktiviteter måndag, onsdag og torsdag. Tidsplanen er ulik. Omvendt undervisning lar den lærande ta ansvar for innsikt, når det passer. Dei lærer å planlegge veka.

  1. Brukaren i fokus

Når ein kombinerer multimedia og instruksjonar, designer ein perfekt samansetning for ei oppskrift for læring. Kva er det viktigaste? Eleven kan gå tilbake når dei treng det for å hente informasjonen dei manglar så dei kan levere gode resultat når dei skal.

  1. Få betre innsikt i kva ein forstår

Når ein møter førebudd, kan du sette i gong aktiviteter som utfordrar forståinga. Tru meg når eg seier at du får mykje meir innsikt i kva ein har forstått og ikkje, når ein skal praktisere. Du får mulighet i timen til å faktisk vere pedagogen som skal analysere kva ein forstår, kva ein treng å forstå for å lukkast med aktiviteten. Du får høve til å differensiere mykje meir, der og då.

Struktur for omvendt undervisning

Her er store variasjonshøver. Nokon gonger står omvendt undervisning aleine der ein lar eleven lære innhald som er presentert gjennom video, tekst som demonstrerer kva dei må forstå for eit prosjekt, oppgåve o.l. før ein går vidare til nytt konsept. Andre gonger kan ein ha hyperaktivt dokument som gjer at eleven må gå gjennom ein serie av innhald designa for å engasjere dei, bruke det dei har lært og utvide kunnskapen.

Padlet:

Ein klassiker. Du finn Padlet på: https://padlet.com/. Her kan du skape ei tavle eller nettside som du tilpassar heilt slik du vil. Utfordringa er at det er relativt dyrt. Men der er alternativ. Sjølv bruker eg mykje

LearnLab:

Ved å gå på https://learnlab.net/nn får du tilgong til mykje av det same. Der er ein minimumsversjon som er gratis, eg har alltid brukt denne.

Kom raskt i gong med blanda læring og omvendt undervisning med LearnLab

Slik eg gjorde i videoen over, tar omtrent 5-10 minutt. Ofte har eg dekka eit heilt løp på nokon dager då. Hugs å ta av hengelåsen om det er lekse. Er hengelåsen på, så styrer du bilete. Det går greit om du har økta i klasserommet og ynskjer at elevane er låst til den sida du vil.

Pilarane i omvendt undervinsing/flipped classroom

F: Fleksibel læring

L: Læring i fokus

I: Intensjon med innhaldet

P: Pedagogisk formidla

Taksonomien i omvendt undervisning

Blooms taksonomi, revidert av Lorin Anderson

Dei fleste har hørt om Blooms taksonomi. Den er svært overførbar til omvendt undervisning. Her ser ein korleis omvendt undervisning, i lys av Blooms Taksonomi er bygd opp. Før arbeidet startar, skal vi hugse og forstå. Her kjem målet med omvendt undervisning inn. I klassen skal ein bruke og analysere. Seinare evaluere og skape. Har ein denne i bakhovudet så blir det enklare å forstå kva deler du skal bruke omvendt undervisning til, kva den skal føre til.

Trur dette held for denne gongen. Om du ynskjer å motta varsel når neste innlegg kjem, abonner gjerne på bloggen.

Spennande ting skjer i Endre Praksis AS desse dager og store nyhende er på veg, for å halde deg oppdatert må du legge igjen e-posten på www.endrepraksis.no.