Kva er iMO-LEARN?

Eit tilskot for å auke aktivitet og leik Med iMO-LEARN får du nye måtar å sitte på. Dette er like mykje ein stol som det er eit læringsreiskap. Ettersom stolen har utforma slik den er, kan ein sitte på ulike måtar, frå å gynge, til å aktivere beine for å ikkje skli av. Det føl […]

Aktiv, i ro..? Jepp.. iMO-learn. Rørsle er naturleg.

Som lærar sjølv finn eg alltid dette som eit dilemma. På ei side er det heilt klart ein fordel om eg greier å oppretthalde ein viss ro i klasserommet, samstundes veit eg kor unaturleg dette er for ein kropp som kjem frå ein aktiv barndom. Rørsle har vore dei største oppdagingane og bidragsytara til positiv […]