Endre Praksis AS sine prosjekt.

--------------------------------------------------------------

Starta opp i januar 2019.

--------------------------------------------------------------

Januar 2019:

Rektor seier: Ettersom skular faktisk har ein del prosentar til IKT arbeidet, så burde vi kanskje nytte dei betre. Det er ein gong slik at ofte nyttar vi desse prosentane til å fylle stillingar. Samstundes kostar kvar enkelt tilsett det dobbelte av kva dei faktisk får utbetalt. Eg trur vi kunne oppnådd meir ved å kjøpe målretta tenester der vi får det vi betalar for. 

--------------------------------------------------------------

Januar 2019

Takk for eit enkelt, men genialt innspel til ei klassisk oppgåve! Vi holdt på i fleire veker og produkta vart kjempespennande, både for meg som lærar og elevane som arbeida med super innsats! - lærar ved mellomtrinnet i faget norsk.

--------------------------------------------------------------

Januar 2019

Fekk sitt oppdrag i skulen angåande digital didaktikk og digital mobbing. Skal gjennomførast i mars.

--------------------------------------------------------------

Januar 2019

Var på BETT i London som er blant verdas største digitaliseringsmesser

--------------------------------------------------------------

Januar 2019

Fekk sitt første oppdrag i barnehage; korleis tenkje digital didaktikk blant barnehageelevar. Skal gjennomførast i mars.

--------------------------------------------------------------

Februar 2019

Vart forhandlar for Lesemeister

--------------------------------------------------------------

Februar 2019

Vart blant Noregs første leverandørar av IMO LEARN

--------------------------------------------------------------

Februar 2019

Endre Praksis AS i gong ein Kodeklubb i Solund i samarbeid med LKK (lær kidsa koding / www.kidsakoder.no). Denne skal bli starta formelt opp forhåpentlegvis i april. Dette blire eit gratis, lågterskeltilbod der ein skal lære grunnleggande forståing for logisk og algoritmisk tankegong innanfor koding. Takk til LKK for godt samarbeid. Gler meg. 

--------------------------------------------------------------
Hjelpe skular å hjelpe


Andre har sagt:

Takk for eit enkelt, men genialt innspel til ei klassisk oppgåve!

Ettersom skular faktisk har ein del prosentar til IKT arbeidet, så burde vi kanskje nytte dei betre. Eg trur vi kunne oppnådd meir ved å kjøpe målretta tenester der vi får det vi betalar for. 


Utsegn er sendt over epost etter samtalar.