Eit tilskot for å auke aktivitet og leik

Med iMO-LEARN får du nye måtar å sitte på. Dette er like mykje ein stol som det er eit læringsreiskap. Ettersom stolen har utforma slik den er, kan ein sitte på ulike måtar, frå å gynge, til å aktivere beine for å ikkje skli av. Det føl med eit hefte med 100 analoge aktivitetar som lett lar deg sette i gong 5 minutter med fysisk aktivitet. Vel ein å ta med Motion Detector Module kan ein transformere stolen til å bli ei kube som elevane kan gjennomføre quiz og oppgåver med, i fysisk aktivitet. 

Ettersom den er forma som ein terning, kvifor ikkje la den vere akkuarat det? Å spele Yatzi med denne er litt meir slitsomt enn vanleg.

Målet er kroppsleg læring. Og la born leike.

kva er imolearn

Kva er iMO-LEARN?

iMO-LEARN er ei aktiv kube, designa for å promotere aktivitet og rørsle i læringsrommet. Kuba kombinerar både analog og digitale eigenskapar som gjev borna mange høver og orsaker til å røre seg.

Tenk nytt om læringsrommet

Læringsrommet sitt oppsett har stor påverknad for prestasjon og kreativitet. Med si unike form vil iMO-LEARN introdusere ein ergonomisk måte å sitte på, og fleksibilitet til å endre oppsettet til å støtte ulike læringsstilar.

Promoter aktive læring

Aktive lærande er meir motiverte og har det meir moro å læringsrommet. La dine studentar bli aktive og engasjerte i varierte omgjevnadar. Gjennomfør quiz som ikkje blir gjort stillesittande, men aktivt med iMO-LEARN.

For å lese produktarket til iMO-LEARN, trykk under

Få det komplett

i3touch one
i3Tocuh X-one

Leave a Reply