Posted on Leave a comment

Tips når du lagar Utbrytarrom (Escape Room) i One Note.

Tenkte eg skulle samanfatte ein liten post om ting eg prøver å tenkje på når eg lagar faglege utbrytarrom i One Note.

  • Elevar må trene på å finne informasjon i tekst. Erfaringa mi tilseier at det ofte er dei enklaste løysingane flest slit med å finne. Til dømes når ein må lese eit avsnitt grundig, for å finne eit spesifikt ord. Dette er nok strategiar dagens tempo-ungdom ikkje trenar så mykje på. Så legg gjerne svar direkte i tekst.
  • Ha ei historie. Ofte blir den til undervegs. Som norsk-lærar ynskjer eg å bruke Utbrytarromma mine som gode eksempel på tekstskaping. Overdiv med adjektiv, lag levande bilete med ord, ha dialog i rett format, bruk skrivestartarar som elevane kan nytte sjølv. La historia vere eksempel til etterfølging. Allereie her startar tverrfagligheten i Utbrytarrommet.
  • Alt kan bli til ein kode. Dette er ofte det ein gruer seg til, men med enkle søk på nett etter korleis skrive ting i kodar, så finn du snart ut at alt kan bli kode. Her er det berre kreativiteten som stopper.
  • Ta vare på kodar som elevane likar. Nokon grupper liker enkle Cæsar shift, andre PigPen ciphers. Finn ut kva dei liker og bruk det.
  • Ikkje ver redd for at dei står litt fast. Her kjem problemløysing og kritisk tenking inn. Så lenge historia er der, så lenge ein skapar ein kontekts som gjer dei nyfikne, så vil dei vidare. Det at ein sit å puttlar på i 10 minutt for å løyse noko er ikkje farleg.
  • Elevane vil skjøne at det er fagleg relevant. Dei er tross alt på skulen. Dette gjer ofte elevane til litt sutrebukkar “ååh, dette er kjedeleg…”. Mi erfaring er at dei meiner det ikkje, det er berre den klassiske “skulearbeid suger” tankegongen. Det går fort over. Dei spør ganske raskt etter fleire slike opplegg.
  • Det tar tid. Eg brukar omtrent 3-4 timar på eit rom. Så må eg kryssjekke det faglege, og sikre at kodane faktisk fungerer. Ofte kan mine rom ta meg 6-7 timar å lage dei, men…
  • …ta vare på romma dine. Dei kan gjenbrukast. Sjølv har eg laga rom om dei store tverrfaglege tema som “demokrati”, “17. mai”, “samane sin nasjonaldag”, “likestilling”, “reknestrategiar”, “julekalender”, “vikingtida” for å nemne nokon. Dette er rom eg fint kan ta opp igjen i andre grupper, andre år.
  • Lag ein god oversikt over kva rommet inneheld, det faglege målet. Det gjer punkt 7 og 8 ekstra kjekt 🙂

Om du lagar rom sjølv, ynskjer eg gjerne å høyre frå deg. For å sparre, dele idear og erfaringar. Send gjerne ein e-post. Du finn den på heimesida mi http://www.endrepraksis.no. One Note kan nyttast til mykje, eg har mellom anna lærarplanleggaren min i One Note, som du finn under nettbutikk. Last eventuelt ned lærarplanleggaren for 2021-2022 og bruk den som utgangspunk til å lage din eigen 🙂

Kommenter gjerne under, og del. Om det er interesse, så deler eg gjerne enno meir detaljert korleis eg tenkjer når eg lagar Utbrytarrom i One Note i ein seinare post.

Leave a Reply