Posted on Leave a comment

Planleggingsverktøy til Fagfornyelsen

Blir eit kort innlegg på tips denne veka. Video forklarar meir enn ord.

UDIR har lagt ut betaversjon av planleggingsverktøeyet/reiskapet til Fagfornyelsen som trer i kraft 2020 for 1.-9. trinn. Dette er eit utruleg spennande reiskap vi lærarar kan ta i bruk for å planlegge økter, tverrfagleg arbeid i skuleåra som kjem.

Videoen under viser kvar du finn det, korleis du brukar det, så er det opp til deg og kollegaer å starte skuleåret 2020/2021 med å planlegge i lag, på tvers av fag med planar som er fagleg forankra.

Mitt mål er at alle nyttar dette på skulen, i alle fag, i alle trinn i eitt år, så har vi eit grunnlag for dei neste 8-13 åra vi kan bygge på. Meir tid til kvalitet med elevane, mindre til å finne opp kruttet kvart år.

Planleggingsverktøy frå UDIR til fagfornyelsen

Leave a Reply