Posted on Leave a comment

Millionar til å styrke fjernundervisning

Det blir varsla at der er 140 millionar, sett av til å styrke skulen i tida som kjem, spesielt retta mot digital satsing. I ein sektor som alltid må snu på ørene, er det viktig å no byrje å tenkje framover, basert på erfaringa.

Vi held på, her og no, uten å vite kva som kjem. Like uventa som Korona kom, i same uvissa, går vi no inn i ein meir normalisert kvardag, vel vitande om at ting kan skje fort. Det har vi erfart.

Eg tørr påstå at mange skular har gått 3-5 år fram i tid, der plutseleg ein måtte legge vekk plan A, og satse på plan B. Forhåpentlegvis, så fungerte plan B ganske godt, og kanskje den skal arbeidast med og bli den einaste planen. Plan A kan fungere i krise, og ved normal kvardag.

Då er det sikkert, skulen må ha eit mangfald av digitale læringsreiskap, uansett fag. Så må det satsast systematisk og pedagogisk, med same kompetanse til alle, slik at ein unngår at nokon kjem greitt frå det, men andre lid.

Grundig opplæring, kompetanse og utstyr så taklar vi alt. Vi er tross alt pedagogar, ingen dagar er like, men nokon er langt frå gårsdagen.

Kjelde:

https://www.dn.no/utdannelse/koronaviruset/guri-melby/skolene-far-mange-millioner-til-a-styrke-hjemmeundervisningen/2-1-804271

Leave a Reply